GİZLİLİK POLİTİKASI

loading

KUR HESAPLA

Gizlilik Politikası

Web sitemizden yapılan rezervasyonlarda kişisel bilgiler hiçbir zaman 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı bilgileri SSL sertifikası ile şifreli bir şekilde bankaya aktarılıp ödeme ya da provizyon alınmaktadır. Kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde web sitemizde kaydedilmemektedir.

KİRALAYAN ve KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. KİRACI, kişisel bilgilerinin, kredi kartı vs. bilgilerinin KİRALAYAN tarafından saklanmasına muvafakat eder. Bu gizlilik taahhüdü kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRALAYAN’ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Ayrıca KİRACI, KİRALAYAN tarafından kişisel bilgilerinin kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı sms, mms, elektronik posta da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak kendisi ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder.

KİRACI, bu hükme aykırı davranması durumunda KİRALAYAN’ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür.

whatsapp